Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Europæiske kreditobligationer

Forvaltning af europæiske kreditobligationer foretages med en langsigtet målsætning baseret på et princip om højere løbende forrentning (positiv carry), end hvad markedsafkastet tilsiger.

Vi lægger vægt på makroanalyse, som i stor udstrækning bygger på fremskrivninger af de ledende indikatorer kombineret med en tæt analyse af de økonomiske/politiske tendenser. Denne tilgangsvinkel benyttes specielt i fordelingen på lande, idet forvaltningen kun i meget begrænset udstrækning tager stor eksponering i forhold til sektorfordeling m.v. Derfor kan tilgangen til markedet for kreditobligationer defineres som værende "top-down" frem for "bottom-up".

Udnyttelse af matematiske modeller og stor markedserfaring gør det muligt at udvælge obligationer, der giver et positivt løbende merafkast i forhold til markedsafkastet.

Kontakt os

Kom i dialog med os om forvaltning af europæiske kreditobligationer.