Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Danske obligationer

Vores danske obligationsteam er et af de mest erfarne i Norden. Vi har fulgt den samme strategi siden 1999 med en kontinuerlig udvikling af processerne indenfor riskhåndtering, afkastanalyser m.m.

Teamet forvalter fonde såvel som diskretionære mandater. Vores tilgang til forvaltning af danske obligationer er langsigtet og baserer sig på avancerede matematiske modeller, som kombineret med stor markedserfaring gør det muligt at udvælge obligationer, der giver et positivt løbende merafkast i forhold til markedsafkastet.

Europæiske kreditobligationer

Vores forvaltning af kreditobligationer lægger vægt på makroanalyse, som i stor udstrækning bygger på fremskrivninger af de ledende indikatorer kombineret med en tæt analyse af de økonomiske/politiske tendenser.

Denne tilgangsvinkel benyttes specielt i fordelingen på lande, idet forvaltningen kun i begrænset udstrækning tager stor eksponering i forhold til sektorfordeling m.v.