Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Vores filosofi

Vores forvaltning af porteføljer tager udgangspunkt i en temabaseret investeringsproces. Det gælder både aktie- og obligationsmandater.

Et investeringstema er ofte afledt af flere markante samfundsøkonomiske eller teknologiske trends og kan defineres som en langsigtet udvikling, der ændrer de fundamentale konkurrenceforhold i en branche eller mellem brancher.

En analyse af den makroøkonomiske udvikling har stor betydning for, hvor hurtigt et investeringstema udvikler sig, ligesom den i sig selv kan gøre et investeringstema irrelevant.

Horisont og prisfastsættelse

Det er vores holdning, at der skabes størst værdi ved at fastholde investeringerne i lovende aktier i lange perioder. Derfor er investeringshorisonten ideelt set særdeles lang. I tilfælde, hvor et investeringstema har en signifikant indflydelse på et selskabs strategiske position, sker prisfastsættelsen ofte i en dynamisk proces over en årrække, hvor aktiemarkedets aktører løbende må arbejde med at absorbere tilstrækkelig information til at foretage en effektiv prisfastsættelse. Det tilstræbes at holde på selskaber i sådanne perioder, selv om de kan strække sig over flere år.

Risk Management

Risk Management er et fokusområde for SEB Investment Management. Det er ikke muligt vedvarende at skabe merafkast uden en målrettet og disciplineret risikostyring, og risk management er derfor et integreret element i investeringsprocessen.