Afkast+ AKL

Afkast+ AKL blev stiftet 26. juni 2018. Afdelingens skattemæssigestatus er akkumulerende. 

Afdelingen har en andelsklasse AKL Afkast+ I.
Andelsklassen har markedsføringstillaldelse og er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. 

Afdelingen skiftede 1. oktober 2020 navn fra CABA Optimal Plus AKL til Afkast+ AKL.