CABA Optimal Plus AKL

CABA Optimal Plus AKL blev stiftet 26. juni 2018. Afdelingens skattemæssigestatus er akkumulerende. 

Afdelingen har en andelsklasse AKL CABA Optimal Plus I
Andelsklassen har markedsføringstillaldelse og er fra 8. maj 2019 søgt optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.