CABA Optimal Plus AKL

CABA Optimal Plus AKL blev stiftet 26. juni 2018. Afdelingens skattemæssigestatus er akkumulerende. 

Afdelingen har en andelsklasse AKL CABA Optimal Plus I.
Andelsklassen har markedsføringstillaldelse og er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.