Investeringsselskabet Access Stratego A/S

Den strategiske allokering er sammensat under hensyn til aktivernes risikoprofil, afkastprofil og indbyrdes korrelation og er sammensat således, at den samlede portefølje, inklusiv gearingselementet, forventes at give et afkast på niveau med eller højere end en global aktieportefølje, samt til en risiko på samme niveau eller lavere.