Investeringsforeningen Coop Opsparing

Investeringsforeningen Coop Opsparing har tre afdelinger, Forsigtig, Moderat og Modig.

Investeringsforeningen Coop Opsparing henvender sig til alle, der ønsker at anbringe frie midler eller pension i værdipapirer via et enkelt og gennemsigtigt produkt. Der investeres primært passivt – via EFT-fonde, hvilket giver lave omkostninger, stor risikospredning og et forventet afkast på linje med markedet. Foreningen har tre afdelinger med varierede risikoprofiler.