AKL Danske Aktier Akkumulerende P

Andelsklassen  er akkumulerende og henvender sig til offentligheden. 

Afdelingen investerer i danske aktier ud fra en stockpicking strategi. Afdelingens investeringer er fordelt på mellem 20 og 35 selskaber for at sikre en hensigtsmæssig risikospredning.