AKL Danske Aktier P

Andelsklassen henvender sig til offentligheden. 

Afdelingen investerer i danske aktier ud fra en stockpicking strategi. Afdelingens investeringer er fordelt på mellem 20 og 35 selskaber for at sikre en hensigtsmæssig risikospredning.

Afdelingens benchmark er OMX Copenhagen Cap, GI, der ved vægtningen af aktier er tilpasset placeringsreglerne for investeringsforeninger.