Europa Højt Udbytte AKL

Afdelingen investerer bredt i europæiske børsnoterede aktieselskaber ud fra SEB’s kvantitative udvælgelsesmetode med henblik på at skabe et langsigtet merafkast ift. det generelle europæiske aktiemarked.

Afdelingen består af to udloddende samt bevisudstedende andelsklasse: