AKL Europa Højt Udbytte I

Andelsklassen er udbyttebetalende og henvender sig til medlemmer, der har en porteføljeforvaltningsaftale med SEB eller en af SEBs samarbejdsparter.

Afdelingen investerer bredt i europæiske børsnoterede aktieselskaber ud fra SEB’s kvantitative udvælgelsesmetode med henblik på at skabe et langsigtet merafkast ift. det generelle europæiske aktiemarked.

Afdelingen er i 2018 kåret af analysehuset Morningstar som Danmarks bedste afdeling for europæiske aktier. Det er tredje gang, at SEBinvest kåres som den danske investeringsforening, der er bedst til at investere i europæiske aktier med fonden SEBinvest Europa Højt Udbytte, der også vandt i 2015 og 2016.