AKL Europa Indeks I

Andelsklassen er udbyttebetalende og henvender sig til offentligheden.

Afdelingen investerer i europæiske aktieselskaber med henblik på at følge MSCI Europe så tæt som muligt.