Japan Hybrid AKL

Afdelingen investerer i japanske aktieselskaber med henblik på at skabe merafkast ift. det generelle aktiemarked.

Afdelingen består af to udloddende samt bevisudstedende andelsklasser:

  • AKL Japan Hybrid P: Andelsklassen henvender sig til offentligheden.
  • AKL Japan Hybrid I: Andelsklassen henvender sig til medlemmer, der har en porteføljeforvaltningsaftale med SEB eller en af SEBs samarbejdsparter.