AKL Japan Hybrid P

Andelsklassen er udbyttebetalende og henvender sig til offentligheden. 

Afdelingen investerer i japanske aktieselskaber med henblik på at skabe merafkast ift. det generelle aktiemarked.