Nordamerika Indeks AKL

Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber med henblik på at følge MSCI North America Index så tæt som muligt.

Afdelingen består af en udloddende samt bevisudstedende andelsklasse: