Nordiske Aktier AKL

Afdelingen investerer i 20-30 mellemstore og store nordiske aktieselskaber med henblik på at skabe et merafkast ift. det generelle aktiemarked i Norden.

Afdelingen består af en udloddende samt bevisudstedende andelsklasse: