AKL Nordiske Aktier P

Andelsklassen henvender sig til offentligheden.

Afdelingens portefølje består af 20-30 mellemstore og store aktieselskaber, der er noteret i de nordiske lande (Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island). Afdelingen er aktivt forvaltet med henblik på at skabe et merafkast i forhold til det generelle aktiemarked i Norden.