AKL Nordiske Aktier P

Andelsklassen  er udbyttebetalende og henvender sig til offentligheden.

Afdelingen investerer i 20-30 mellemstore og store nordiske aktieselskaber med henblik på at skabe et merafkast ift. det generelle aktiemarked i Norden.