Balance Defensiv AKL

Afdelingen investerer ca. 20 pct. af formuen i aktier og 80 pct. i obligationer.

Afdelingen består af en akkumulerende og bevisudstedende andelsklasse:

 Afdelingen skiftede i juni 2017 navn fra Investeringspleje Kort til Balance Defensiv AKL.