Balance Stabil AKL

Afdelingen investerer ca. 40 pct. af formuen i aktier og 60 pct. i obligationer.

Afdelingen består af en akkumulerende og bevisudstedende andelsklasse:

Afdelingen skiftede i juni 2017 navn fra Investeringspleje Mellemlang til Balance Stabil AKL.