Balance Vækst AKL

Afdelingen investerer ca. 60 pct. af formuen i aktier og 40 pct. i obligationer.

Afdelingen består af en akkumulerende samt bevisudstedende andelsklasse:

Afdelingen skiftede i juni 2017 navn fra Investeringspleje Lang til Balance Vækst AKL.