Kort Rente

Afdelingen investerer fortrinsvis i korte obligationer. Afdelingen kan investere i obligationer med variabel forrentning og i obligationer med en maksimal restløbetid på 36 måneder.

Der kan investeres i korte obligationer udstedt af stater, internationale institutioner, realkreditinstitutter, herunder junior covered bonds, og virksomheder. Realkredit- og virksomhedsobligationer skal have en rating svarende til mindst investment grade.

Afdelingen er bevisudstedende og udloddende.

Afdelingen skiftede navn fra Pengemarked til Kort Rente 2. juli 2019. Afdelingen skiftede samtidig investeringsstrategi.