Kreditobligationer (euro) AKL

Afdelingen investerer i udenlandske kreditobligationer med henblik på at skabe et merafkast i forhold til markedet.

Afdelingen består af to udloddende og bevisudstedende andelsklasse: