Kreditobligationer (euro) AKL

Afdelingen investerer i kreditobligationer, som fortrinsvist er denomineret i euro og tilknyttet udstedere med høj kreditværdighed.

Afdelingen består af to udloddende og bevisudstedende andelsklasse: