AKL Kreditobligationer (euro) I

Andelsklassen er udbyttebetalende og henvender sig til medlemmer, der har en porteføljeforvaltningsaftale med SEB eller en af SEBs samarbejdsparter.

Afdelingen investerer i udenlandske kreditobligationer med henblik på at skabe et merafkast i forhold til markedet.