AKL Kreditobligationer (euro) P

Andelsklassen retter henvendelse til offentligheden.

Afdelingen investerer i kreditobligationer, som fortrinsvist er denomineret i euro og tilknyttet udstedere med høj kreditværdighed. Den optionsjusterede varighed skal ligge mellem 3 og 7 år.