AKL Kreditobligationer (euro) P

Andelsklassen er udbyttebetalende og retter henvendelse til offentligheden.

Afdelingen investerer i udenlandske kreditobligationer med henblik på at skabe et merafkast i forhold til markedet.