Lange Obligationer

Afdelingen er udbyttebetalende og investerer i danske børsnoterede obligationer, som samlet set har en optionsjusteret varighed (MOAD) mellem 4 og 9 år.

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.