Mellemlange Obligationer

Afdelingen er en udbyttebetalende obligationsbaseret afdeling.

Afdelingen investerer i mellemlange, danske obligationer. Afdelingen tilstræber en optionsjusteret varighed på over 3 år. Afkastet måles i forhold til EFFAS 3-5.