Mellemlange Obligationer

Afdelingen er udbyttebetalende og investerer i danske børsnoterede obligationer, som samlet set har en optionsjusteret varighed (MOAD) mellem 2 og 6 år.

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.