Pengemarked

Afdelingen er udbyttebetalende og investerer i pengemarkedsinstrumenter, indskud i kreditinstitutter samt korte obligationer med henblik på at opnå et nettoafkast på niveau med eller højere end referenceindekset CIBOR 1 uge fratrukket 0,25 pct. målt på årsbasis.

Afdelingen er udloddende og bevisudstedende.