Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Erklæring om de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter ”SEBinvest”) redegør i nærværende erklæring for hvorledes der tages hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer afledt af foreningernes /SEBinvests investeringsbeslutninger - (jf. artikel 4 i Disclosure-forordningen).

Bæredygtighedsfaktorer:
Miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

 1. Identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer

   

  Politikker

  SEBinvest har udarbejdet og implementeret en ”Politik for Bæredygtige Investeringer og Social Responsible Investments”, hvori processen for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer håndteres.
  Du kan finde politikken her

  Delegation af investeringsrådgivning:

  Når der sker delegation af investeringsrådgivningen for de foreninger, som administreres af SEBinvest (herefter Foreningerne) til eksterne investeringsrådgivere, forpligtes disse til at overholde Foreningernes/SEBinvest politikker, herunder Politik for Bæredygtige Investeringer og Social Responsible Investments. Dermed sikres, at der tages højde for de vigtigste negative indvirkning på bæredygtighedsfaktorer afledt af investeringsbeslutningerne.
  Overholdelse af politikkerne bliver sikret via aftalegrundlaget mellem de eksterne rådgivere og SEBinvest.

  SEBinvest sikrer desuden dette forud for indgåelsen af rådgivningsaftalen via en due diligence proces omfattende oplysninger om rådgivers Bæredygtigheds/ESG-politik, og under aftalens løbetid via periodisk opfølgning på investeringsrådgivningen.
 2. Beskrivelse af hvorledes der tages højde for de vigtigste negative indvirkninger i investeringsprocessen

  Med udgangspunkt i ”Politik for Bæredygtige Investeringer og Social Responsible Investments” imødegås de væsentligste negative bæredygtighedsvirkninger i investeringsprocessen via investering i selskaber som efterlever og overholder internationale principper inden for miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder samt antikorruption.
  Disse principper fremgår af følgende konventioner :

  • UN Global Compact
  • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
  • Human rights conventions
  • Environmental conventions og
  • Weapon-related conventions

  2.1 Beskrivelse af tilknyttede tiltag

  Eksklusion og observation

  Hvis et selskab vurderes at overtræde disse konventioner og principper, tilføjes det en eksklusionsliste og vil herefter af SEBinvest blive ekskluderet fra afdelingernes investeringsunivers.

  Oversigt over ekskluderede selskaber 

  Selskaber, som ikke er på udelukkelseslisterne, men som ikke opfylder én eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. Disse selskaber kaldes normbrydere. SEBinvest vil søge dialog med disse selskaber med henblik på at afdække forholdene, herunder viljen til at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater af dialogen, kan selskaberne i yderste konsekvens ekskluderes

  Aktivt ejerskab

  Dialogen med selskaberne betegnes som aktivt ejerskab, herunder udøvelse af stemmeret. SEBinvest arbejder med udviklingen af en proces og politik for udøvelse af aktivt ejerskab, som implementerer aktivt ejerskab på tværs af alle Foreninger. Foreningerne har egne politikker for udøvelse af stemmerettigheder.
  Læs mere her.