Selvangivelsen for 2016

Få hjælp til at udfylde den personlige selvangivelse for 2016, hvad angår avance, tab og udbytte fra investeringsbeviser.

Generelt om vejledningen

Med denne vejledning får du hjælp til at udfylde din personlige årsopgørelse for indkomståret 2016 for så vidt angår afkast fra danske investeringsbeviser. Vejledningen omfatter kun investering for danske skattepligtige fysiske personer. Ved investering for pensionsmidler beregner og trækker dit pengeinstitut eller pensionskasse automatisk skatten, og du skal derfor ikke foretage dig noget i forhold til selvangivelsen.

Oplysninger om udbytte fra investeringsbeviser vil normalt være fortrykt på din årsopgørelse. Anvender du SKATs system til beregning af gevinst og tab på investeringsbeviser og aktier, vil årets gevinst og tab endvidere være fortrykt. Du har dog altid pligt til selv at kontrollere, at de indberettede og fortrykte opgørelser er korrekte. 

Læs her, hvad andre indberetter til SKAT?

Læs her, hvad du selv skal påføre selvangivelsen?