Pensionsopsparing

Skat af afkast fra din pensionsopsparing – det vil sige investeringer tilknyttet en kapitalpension, ratepension, alderspension, selvpension eller aldersopsparing/-forsikring – beregnes og trækkes automatisk af dit pengeinstitut. Det gælder også udbytte fra dine investeringsbeviser, som automatisk sættes ind på pensionskontoen uden fradrag af udbytteskat. Du skal derfor ikke selv foretage dig noget i relation til beskatningen og selvangivelsen af afkastet.

Det samlede skattepligtige afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tav samt udlodninger) beskattes med 15,3 pct., og medregnes efter et lagerprincip. Beskatning af pensionsafkast benævnes også PAL-skat. En negativ PAL-skat overføres til fradrag i senere års positive PAL-skat.

Det gør ingen forskel om dine pensionsmidler er placeret i investeringsbeviser i akkumulerende eller udloddende afdelinger.