Gå til søgefunktion Gå til indhold

Nøgletal for Investeringsforeningen SEBinvest

Årets afkast (pct.) 2014 2015 2016 2017 2018
Pengemarked -0,24 -0,44  -0,43 -0,43 -0,94
Mellemlange Obligationer 5,81 0,33  3,62 2,84 1,24
 Lange Obligationer 10,13 -0,12  5,47 2,78 1,20
Kreditobligationer (euro) AKL 7,11 -0,66  4,24  - -
AKL Kreditobligationer (euro) P       2,53 -2,00
AKL Kreditobligationer (euro) I       2,69 -1,67
 Danske Aktier AKL 19,51  33,72 2,00  - -
 AKL Danske Aktier P       12,48 -10,82
AKL Danske Aktier I       12,85 -10,26
 Danske Aktier Akkumulerende AKL 19,48 32,88  1,42  - -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P       11,57 -11,16
AKL Danske Aktier Akkumulerende I       11,95 -10,59
 Nordiske Aktier AKL 9,25 19,17  2,83  - -
AKL Nordiske Aktier P       11,39 -11,89
 Europa Højt Udbytte AKL 9,81 13,26  1,56  - -
AKL Europa Højt Udbytte P       15,23 -12,87
AKL Europa Højt Udbytte I       15,62 -12,33
 Balance Defensiv AKL** 3,54  0,02 3,11  - -
 AKL Balance Defensiv P       3,29 -1,95
 Balance Stabil AKL** 4,53 1,79  3,60  - -
AKL Balance Stabil P       6,51 -4,93
 Balance Vækst AKL** 8,64 6,85  3,59  - -
AKL Balance Vækst P       9,44 -6,10
 Korte Danske Obligationer 1,62  - - - -
 ***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 0,41 -4,75  4,64  - -
AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P       1,72 -4,49
 US High Yield Bonds (Columbia) AKL 2,4 -1,70  8,67  - -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P       3,74 -7,27
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I       3,96 -6,85
 Emerging Markets Bond Index AKL 5,47  -0,11 6,43  - -
AKL Emerging Markets Bond Index I       6,34 -7,16
 Europa Small Cap AKL 14,23  38,74 -10,56  - -
AKL Europa Small Cap P       24,15 -14,22
AKL Europa Small Cap I       24,56 -13,67
 Europa Indeks AKL 5,27  7,85 0,34  - -
AKL Europa Indeks I       8,56 -9,07
 Nordamerika Indeks AKL 26,063  9,89 13,47  - -
AKL Nordamerika Indeks I       5,37 -0,75
 Japan Hybrid AKL 1,93 24,74  7,53  - -
AKL Japan Hybrid P       14,27 -11,85
AKL Japan Hybrid I       14,72 -11,17
 Emerging Markets Equities (Mondrian) 11 -6,39   - - -
 US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL   -3,17 5,75  - -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P       2,03 -2,90
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I       2,24 -2,52

 

Formue ultimo (mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2018
Pengemarked 263  320 322  272  246
Mellemlange Obligationer 125  112 96  98  85
Lange Obligationer 130  134 141  139  135
Kreditobligationer (euro) AKL 347  317 184  -  -
AKL Kreditobligationer (euro) P       58   46
AKL Kreditobligationer (euro) I       112  66
Danske Aktier AKL 2.836  3.601 1.757  -
AKL Danske Aktier P       307  709
AKL Danske Aktier I       968  203
Danske Aktier Akkumulerende AKL 205  161 153  -  -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P       112  90
AKL Danske Aktier Akkumulerende I       114  160
Nordiske Aktier AKL 149  75 60  -  -
AKL Nordiske Aktier P       60  44
Europa Højt Udbytte AKL 473  648 834  -
AKL Europa Højt Udbytte P       425  348
AKL Europa Højt Udbytte I       696  720
Balance Defensiv  AKL** 65  51 42  -  -
AKL Balance Defensiv P       35  70
Balance Stabil  AKL** 114  97 89
AKL Balance Stabil P       86  96
Balance Vækst  AKL** 96  102 90  -
AKL Balance Vækst P       99  92
Korte Danske Obligationer 191  - -  -  -
***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 63  44 264  -
Global Tactical Credit (Muzinich) P       175  161
US High Yield Bonds (Columbia) AKL 824  1.480 1.796  -  -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P       572  43
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I       696  602
Emerging Markets Bond Index AKL 493  495 551  -  -
AKL Emerging Markets Bond Index I       463  417
Europa Small Cap AKL 1.330  2.678 1.402  -
AKL Europa Small Cap P       980  1.262
AKL Europa Small Cap I       409  216
Europa Indeks AKL 234  273 89  -  -
AKL Europa Indeks I        425   69
Nordamerika Indeks AKL 1.504  1.429 1.347  -  -
AKL Nordamerika Indeks I        1.704  1.755
Japan Hybrid AKL 223  262 194  -  -
AKL Japan Hybrid P        31  25
AKL Japan Hybrid I       256   266
Emerging Markets Equities (Mondrian) 600  556 -  -  -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL   608 537  -  -
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P        117  60
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I       173   151

 

** Afdelingerne Investeringspleje Kort, Mellemlang og Lang skiftede i 2017 navn til henholdsvis Balance Defensiv, Balance Stabil og Balance Vækst.

*** Afdelingen skiftede i 2016 navn fra High Yield Bonds (Muzinich) til Global Tactical Credit (Muzinich)