Nøgletal for Investeringsforeningen SEBinvest

Årets afkast (pct.)20132014201520162017
 Pengemarked -0,53 -0,24 -0,44  -0,43 -0,43
 Mellemlange Obligationer -0,32 5,81 0,33  3,62 2,84
 Lange Obligationer -1,27 10,13 -0,12  5,47 2,78
Kreditobligationer (Euro) AKL 1,65 7,11 -0,66  4,24  -
AKL Kreditobligationer (Euro) P         2,53
AKL Kreditobligationer (Euro) I         2,69
 Danske Aktier AKL 31,85 19,51  33,72 2,00  -
 AKL Danske Aktier P         12,48
AKL Danske Aktier I         12,85
 Danske Aktier Akkumulerende AKL 31,25 19,48 32,88  1,42  -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P         11,57
AKL Danske Aktier Akkumulerende I         11,95
 Nordiske Aktier AKL 11,69 9,25 19,17  2,83  -
AKL Nordiske Aktier P         11,39
 Europa Højt Udbytte AKL 21,03 9,81 13,26  1,56  -
AKL Europa Højt Udbytte P         15,23
AKL Europa Højt Udbytte I         15,62
 Balance Defensiv AKL** 2,19 3,54  0,02 3,11  -
 AKL Balance Defensiv P         3,29
 Balance Stabil AKL** 5,77 4,53 1,79  3,60  -
AKL Balance Stabil P         6,51
 Balance Vækst AKL** 9,40 8,64 6,85  3,59  -
AKL Balance Vækst P         9,44
 Korte Danske Obligationer -0,81 1,62  - - -
 ***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 4,51 0,41 -4,75  4,64  -
AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P         1,72
 US High Yield Bonds (Columbia) AKL 4,42 2,4 -1,70  8,67  -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P         3,74
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I         3,96
 Emerging Markets Bond Index AKL -7,59 5,47  -0,11 6,43  -
AKL Emerging Markets Bond Index I         6,34
 Europa Small Cap AKL 31,93 14,23  38,74 -10,56  -
AKL Europa Small Cap P         24,15
AKL Europa Small Cap I         24,56
 Europa Indeks AKL 17,53 5,27  7,85 0,34  -
AKL Europa Indeks I         8,56
 Nordamerika Indeks AKL 22,27 26,063  9,89 13,47  -
AKL Nordamerika Indeks I         5,37
 Japan Hybrid AKL 31,42 1,93 24,74  7,53  -
AKL Japan Hybrid P         14,27
AKL Japan Hybrid I         14,72
 Emerging Markets Equities (Mondrian) -11,71 11 -6,39   - -
 US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL     -3,17 5,75  -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P         2,03
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I         2,24
Formue ultimo (mio. kr.)20132014201520162017
Pengemarked 11 263  320 322  272
Mellemlange Obligationer 130 125  112 96  98
Lange Obligationer 126 130  134 141  139
Kreditobligationer (Euro) AKL 1.718 347  317 184  -
AKL Kreditobligationer (Euro) P         58 
AKL Kreditobligationer (Euro) I         112
Danske Aktier AKL 1.792 2.836  3.601 1.757  -
AKL Danske Aktier P         307
AKL Danske Aktier I         968
Danske Aktier Akkumulerende AKL 138 205  161 153  -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P         112
AKL Danske Aktier Akkumulerende I         114
Nordiske Aktier AKL 182 149  75 60  -
AKL Nordiske Aktier P         60
Europa Højt Udbytte AKL 437 473  648 834  -
AKL Europa Højt Udbytte P         425
AKL Europa Højt udbytte I         696
Balance Defensiv  AKL** 101 65  51 42  -
AKL Balance Defensiv P         35
Balance Stabil  AKL** 150 114  97 89
AKL Balance Stabil P         86
Balance Vækst  AKL** 107 96  102 90
AKL Balance Vækst P         99
Korte Danske Obligationer 21 191  - -  -
***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 90 63  44 264  -
Global Tactical Credit (Muzinich) P         175
US High Yield Bonds (Columbia) AKL 3.479 824  1.480 1.796  -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P         572
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I         696
Emerging Markets Bond Index AKL 493 493  495 551  -
AKL Emerging Markets Bond Index I         463
Europa Small Cap AKL 991 1.330  2.678 1.402  -
AKL Europa Small Cap P         980
AKL Europa Small Cap I         409
Europa Indeks AKL 121 234  273 89  -
AKL Europa Indeks I          425 
Nordamerika Indeks AKL 1.308 1.504  1.429 1.347  -
AKL Nordamerika Indeks I          1.704
Japan Hybrid AKL 190 223  262 194  -
AKL Japan Hybrid P          31
AKL Japan Hybrid I         256 
Emerging Markets Equities (Mondrian) 727 600  556 -  -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL     608 537  -
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P          117
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I         173 

** Afdelingerne Investeringspleje Kort, Mellemlang og Lang skiftede i 2017 navn til henholdsvis Balance Defensiv, Balance Stabil og Balance Vækst.

*** Afdelingen skiftede i 2016 navn fra High Yield Bonds (Muzinich) til Global Tactical Credit (Muzinich)