Nøgletal for Investeringsforeningen SEBinvest

Årets afkast (pct.)20142015201620172018
 Pengemarked -0,24 -0,44  -0,43 -0,43 -0,94
 Mellemlange Obligationer 5,81 0,33  3,62 2,84 1,24
 Lange Obligationer 10,13 -0,12  5,47 2,78 1,20
Kreditobligationer (euro) AKL 7,11 -0,66  4,24  - -
AKL Kreditobligationer (euro) P       2,53 -2,00
AKL Kreditobligationer (euro) I       2,69 -1,67
 Danske Aktier AKL 19,51  33,72 2,00  - -
 AKL Danske Aktier P       12,48 -10,82
AKL Danske Aktier I       12,85 -10,26
 Danske Aktier Akkumulerende AKL 19,48 32,88  1,42  - -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P       11,57 -11,16
AKL Danske Aktier Akkumulerende I       11,95 -10,59
 Nordiske Aktier AKL 9,25 19,17  2,83  - -
AKL Nordiske Aktier P       11,39 -11,89
 Europa Højt Udbytte AKL 9,81 13,26  1,56  - -
AKL Europa Højt Udbytte P       15,23 -12,87
AKL Europa Højt Udbytte I       15,62 -12,33
 Balance Defensiv AKL** 3,54  0,02 3,11  - -
 AKL Balance Defensiv P       3,29 -1,95
 Balance Stabil AKL** 4,53 1,79  3,60  - -
AKL Balance Stabil P       6,51 -4,93
 Balance Vækst AKL** 8,64 6,85  3,59  - -
AKL Balance Vækst P       9,44 -6,10
 Korte Danske Obligationer 1,62  - - - -
 ***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 0,41 -4,75  4,64  - -
AKL Global Tactical Credit (Muzinich) P       1,72 -4,49
 US High Yield Bonds (Columbia) AKL 2,4 -1,70  8,67  - -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P       3,74 -7,27
AKL US High Yield Bonds (Columbia)I       3,96 -6,85
 Emerging Markets Bond Index AKL 5,47  -0,11 6,43  - -
AKL Emerging Markets Bond Index I       6,34 -7,16
 Europa Small Cap AKL 14,23  38,74 -10,56  - -
AKL Europa Small Cap P       24,15 -14,22
AKL Europa Small Cap I       24,56 -13,67
 Europa Indeks AKL 5,27  7,85 0,34  - -
AKL Europa Indeks I       8,56 -9,07
 Nordamerika Indeks AKL 26,063  9,89 13,47  - -
AKL Nordamerika Indeks I       5,37 -0,75
 Japan Hybrid AKL 1,93 24,74  7,53  - -
AKL Japan Hybrid P       14,27 -11,85
AKL Japan Hybrid I       14,72 -11,17
 Emerging Markets Equities (Mondrian) 11 -6,39   - - -
 US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL   -3,17 5,75  - -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P       2,03 -2,90
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I       2,24 -2,52
Formue ultimo (mio. kr.)20142015201620172018
Pengemarked 263  320 322  272  246
Mellemlange Obligationer 125  112 96  98  85
Lange Obligationer 130  134 141  139  135
Kreditobligationer (euro) AKL 347  317 184  -  -
AKL Kreditobligationer (euro) P       58   46
AKL Kreditobligationer (euro) I       112  66
Danske Aktier AKL 2.836  3.601 1.757  -
AKL Danske Aktier P       307  709
AKL Danske Aktier I       968  203
Danske Aktier Akkumulerende AKL 205  161 153  -  -
AKL Danske Aktier Akkumulerende P       112  90
AKL Danske Aktier Akkumulerende I       114  160
Nordiske Aktier AKL 149  75 60  -  -
AKL Nordiske Aktier P       60  44
Europa Højt Udbytte AKL 473  648 834  -
AKL Europa Højt Udbytte P       425  348
AKL Europa Højt Udbytte I       696  720
Balance Defensiv  AKL** 65  51 42  -  -
AKL Balance Defensiv P       35  70
Balance Stabil  AKL** 114  97 89
AKL Balance Stabil P       86  96
Balance Vækst  AKL** 96  102 90  -
AKL Balance Vækst P       99  92
Korte Danske Obligationer 191  - -  -  -
***Global Tactical Credit (Muzinich) AKL 63  44 264  -
Global Tactical Credit (Muzinich) P       175  161
US High Yield Bonds (Columbia) AKL 824  1.480 1.796  -  -
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P       572  43
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I       696  602
Emerging Markets Bond Index AKL 493  495 551  -  -
AKL Emerging Markets Bond Index I       463  417
Europa Small Cap AKL 1.330  2.678 1.402  -
AKL Europa Small Cap P       980  1.262
AKL Europa Small Cap I       409  216
Europa Indeks AKL 234  273 89  -  -
AKL Europa Indeks I        425   69
Nordamerika Indeks AKL 1.504  1.429 1.347  -  -
AKL Nordamerika Indeks I        1.704  1.755
Japan Hybrid AKL 223  262 194  -  -
AKL Japan Hybrid P        31  25
AKL Japan Hybrid I       256   266
Emerging Markets Equities (Mondrian) 600  556 -  -  -
US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) AKL   608 537  -  -
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) P        117  60
AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) I       173   151

** Afdelingerne Investeringspleje Kort, Mellemlang og Lang skiftede i 2017 navn til henholdsvis Balance Defensiv, Balance Stabil og Balance Vækst.

*** Afdelingen skiftede i 2016 navn fra High Yield Bonds (Muzinich) til Global Tactical Credit (Muzinich)