Gå til søgefunktion Gå til indhold

AKL Japan Hybrid I

Andelsklassen er udbyttebetalende og henvender sig til medlemmer, der har en porteføljeforvaltningsaftale med SEB eller en af SEBs samarbejdsparter.

Afdelingen investerer i japanske aktieselskaber med henblik på at skabe merafkast ift. det generelle aktiemarked.