Jens Nødskov Pedersen

Direktør, født 1964

I bestyrelsen for Selskabet siden 2015.

Bestyrelsesmedlem i:

  • Investeringsforeningen SEBinvest
  • Investeringsforeningen Wealth Invest
  • Kapitalforeningen SEBinvest II
  • Kapitalforeningen SEB Kontoførende
  • Kapitalforeningen Wealth Invest
  • Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest