Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Privatlivs- og fortrolighedspolitik for app'en SEB Danmark

Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik gælder for app’en SEB Danmark, der udbydes af Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), CVR: 19 95 60 75, Bernstorffsgade 50, 1577 København V (herefter ”vi”).

Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik beskriver dine rettigheder vedrørende vores indsamling, anvendelse, opbevaring, deling og beskyttelse af dine personoplysninger. 

Politikken gælder for vores Mobilbank, uanset hvordan du får adgang til, eller bruger den.

Anvendelsesområde og samtykke

Du accepterer denne privatlivs- og fortrolighedspolitik, når du benytter produkter, tjenester, indhold, teknologier eller funktioner, der tilbydes i vores Mobilbank.

Formålet med denne privatlivs- og fortrolighedspolitik er at beskrive, hvordan vi indsamler og bruger dinepersonoplysninger i relation til dit brug af vores Mobilbank. Vi kan ændre denne politik, når som helst, ved at publicere en revideret udgave på vores hjemmeside www.SEB.dk. Den reviderede version vil være gældende fra den offentliggjorte ikrafttrædelsesdato. Hvis den reviderede version indeholder en væsentlig ændring, vil vi give dig 30 dages varsel ved at udsende en Mobilbank besked omkring ændringen på "Politik opdateringer". Efter den 30-dages varslingsperiode, vil du anses for at have samtykket til alle ændringer i vores privatlivs- og fortrolighedspolitik.

Om brug af position, kontakter og kamera, m.v.

I Mobilbank er der visse funktioner, der benytter nogle af de værktøjer og systemer en smartphone/tablet har. Disse funktioner bruges udelukkende til at gøre app’en så brugervenlig som muligt og benyttes ikke til andre formål. Du skal på din mobiltalefon give tilladelse til app´ens brug af funktionerne for at kunne benytte appen.

Tilladelse til den netværksbaserede position (GPS) 

Tilladelse til den netværksbaserede position (GPS) gør det muligt at henvise til nærmeste pengeautomat i funktionen "Find nærmeste". Her anvender vores datacenter, BEC, oplysninger om pengeautomater og filialer fra vores samarbejdspartner Releaze A/S. Din aktuelle position bliver derfor videregivet til vores samarbejdspartner Releaze A/S. De data, der i denne forbindelse sendes og opbevares, er ikke personhenførbare. De fleste mobile enheder gør det muligt at kontrollere eller deaktivere placeringstjenester i enhedens indstillings menu. Hvis du har spørgsmål om, hvordan du deaktiverer enhedens placeringstjenester, anbefaler vi dig at kontakte producenten af din specifikke enhed eller din teleudbyder.

Tilladelsen til personlige oplysninger 

Tilladelsen til personlige oplysninger giver mulighed for at vælge at overføre kontaktoplysninger vedrørende banken fra app’en til egne kontaktoplysninger. 

Tilladelsen til hardwarekontroller 

Tilladelsen til hardwarekontroller (tag billeder og video) gør det muligt at tage et foto af kodelinjen på et indbetalingskort i stedet for at indtaste hele kodelinjen. Dette sker kun ved en aktiv handling fra brugerens side, og banken har ikke kontrol over kameraet på nogen måde.

Funktionen "Husk Brugernummer" 

Funktionen "Husk Brugernummer" gemmer brugernummeret i selve app’en som en krypteret cookie til brug for nemmere login. Brugernummeret bliver gemt alene uden andre former for oplysninger om brugeren. 

Hvordan vi bruger de personoplysninger, vi indsamler

Personoplysninger indsamles med det primære formål at kunne tilbyde dig en effektiv, sikker og brugervenlig oplevelse. 

Vi bruger dine personoplysninger til:

 • behandling af transaktioner og fremsendelse af meddelelser om dine transaktioner
 • lagring og visning af data for dig og de pengeinstitutmedarbejdere, som måtte have behov for at se dine data for at kunne varetage dit kundeforhold f.eks. behandle din ansøgning eller yde rådgivning, bekræfte din identitet, mv.;
 • gennemførelse af kreditvurdering i forbindelse med for eksempel indsendte låneansøgninger;
 • at løse konflikter;
 • opkræve aftalte gebyrer;
 • at opdage, forebygge og / eller afhjælpe svig eller andre potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, samt at styre risici og beskytte vores it-infrastruktur, herunder fejlfinding;
 • at forebygge, opdage og afhjælpe overtrædelser af gældende brugeraftaler og politikker
 • forbedring af din Mobilbank og Netbank brugeroplevelse;
 • at måle effektiviteten af Mobilbank og Netbank services og forbedre deres indhold og layout. Herunder, men ikke begrænset, til bruges antal af login og gennemførte betalinger med mere;
 • at yde målrettet markedsføring og produkttilbud til dig, herunder profilering;
 • at kontakte dig via de kanaler, som du har angivet i Netbank;
 • information og varsling af ændringer i brugervilkår og denne politik.

Indsamling af personoplysninger

For at muligøre brugen af vores services, og for at hjælpe os med at tilpasse og forbedre din oplevelse, indsamler vi personoplysninger i følgende situationer:

Automatisk indsamlede oplysninger

Når du bruger vores Mobilbank, indsamler eller behandler vi en række oplysninger, som vi modtager fra din mobiltelefon eller anden benyttet enhed. Oplysningerne omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: 

 • IP-adresse
 • enhed id eller entydig identifikation
 • oplysninger om enheden: producent, mærke, model, hardware navne, skærm opløsning, sprog
 • styresystem version
 • app type og version
 • geo-locations information
 • tidspunkt for logon
 • tidspunkt for diverse hændelser, f.eks. godkendelsen af en betaling
 • brugernummer.

Mobilbanken benytter sessions cookies, jf. nærmere nedenfor.

Oplysninger du selv afgiver

Vi indsamler og opbevarer alle oplysninger, du afgiver, når du bruger Mobilbanken, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger, som du afgiver, når du gennemfører betalinger til en tredjepart, skriver til din rådgiver med mere.

Oplysninger fra andre kilder

Vi kan også indhente oplysninger om dig fra tredjeparter, såsom SKAT og identitetsverifikations tjenester. Indhentning af oplysninger fra SKAT kræver din accept via NemID godkendelse. 

Via Releaze A/S indhenter vi, på din anmodning, informationer omkring dine nærmeste pengeautomater, samt pengeinstitutfilialer, og præsenterer disse for dig. De data, der i denne forbindelse sendes og opbevares, er ikke personhenførbare.

Hensyn til sikkerhed og bedrageri

For at hjælpe med at beskytte dig mod svindel og misbrug af dine personoplysninger, kan vi indsamle oplysninger om dig og din interaktion med vores Mobilbank. Vi kan også evaluere din, mobiltelefon eller anden enhed, for at identificere skadelig software eller aktivitet.

Opbevaring og beskyttelse af dine personoplysninger

I denne privatlivs- og fortrolighedspolitik anvender vi begrebet "personoplysninger" eller ”persondata” til at beskrive oplysninger, der er forbundet til en bestemt person, og kan bruges til at identificere den pågældende person. Anonymiserede eller aggregerede data udgør ikke personoplysninger.

Dine personoplysninger behandles og opbevares på vores mainframe og servere, som er placeret i Danmark. For at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring, beskytter vi dine oplysninger med tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger. Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, vi bruger, er firewalls og datakryptering, fysiske adgangskontrol til vores datacentre. 

Vi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller opbevare dem til et eller flere af ovenstående formål, eller for at opfylde de lovgivningsmæssige krav, som vi er underlagt.

Deling af personoplysninger i forbindelse med betalinger og overførelser

Når du betaler regninger og overfører penge, videresender vi relevante personoplysninger til modtageren og dennes pengeinstitut. Der videresendes kun de oplysninger, som er nødvendige for at fuldføre transaktionen, såsom dit navn, konto-id, adresse, eller andre nødvendige oplysninger for at fremme pålideligheden og sikkerheden i transaktionen. 

Såfremt du har registreret adressebeskyttelse, vil din adresse ikke blive medsendt ved gennemførelsen af en overførsel.

Deling af dine personoplysninger med andre tredjeparter

Vi kan dele de personoplysninger, vi indsamler om dig, herunder dit navn, kontaktoplysninger, transaktioner og andre aktiviteter, med:

 • Kreditbureauer og inkassobureauer, hvortil der indberettes relevant data for relevante kunder i henhold til gældende lovgivning.
 • Virksomheder, som vi planlægger at fusionere med eller er erhvervet af. (Hvis en sådan situation opstår, vil vi kræve, at den nye fusionerede enhed følger denne fortrolighedspolitik med hensyn til dine personoplysninger. Hvis dine personoplysninger vil skulle kunne anvendelse i strid med denne politik, vil du modtage forudgående varsel.)
 • Politiet, embedsmænd eller andre tredjeparter i henhold til en stævning eller retskendelse, samt hvis vi nødvendigvis må gøre det for at overholde loven, eller hvis vi skønner, at videregivelse af personoplysninger er nødvendig for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab, i forbindelse med mistanke om ulovlig aktivitet eller overtrædelser af vores brugeraftaler.
 • Vores IT/data leverandør, når dette måtte være nødvendigt. For eksempel, hvis du oplever fejl, som de skal undersøge og rette.
 • Andre ikke-associerede tredjeparter, til følgende formål:
  - Bekæmpelse af svig og Risk Management
  - Juridisk Compliance i overensstemmelse med lovgivningen på områderne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorisme.

Cookies

Mobilbanken benytter 2 cookies. Den ene husker, såfremt du ønsker det, dit brugernummer til næste login. Denne cookie bliver ikke fjernet, når du logger af Mobilbanken. Du kan undgå eller slette denne cookie, ved i login billedet at fjerne fluebenet i feltet ”Husk bruger”. 

Den anden type cookie indeholder et unikt nummer (sessions-id). Nummeret bruges af systemet til at identificere dig som bruger, så længe systemet betjenes. Sessionscookien bliver fjernet, når du logger af Mobilbanken.

Hvordan du kan få adgang eller ændre dine personoplysninger

Du kan, til enhver tid, gennemse og redigere dine personoplysninger ved at logge ind på din Netbank og gennemgå dine kontoindstillinger og profil. Der er oplysninger, som du ikke selv kan ændre. For eksempel kan du ikke ændre kontonummer og dit Mobilbank/Netbank brugernummer.

Hvis dit engagement med vores pengeinstitut ophører, vil du ikke længere kunne benytte vores Mobilbank. Efter afsluttet kundeforhold markerer vi dine data,, som "Udgået" i vores database, men vil opbevare dine personoplysninger i en vis periode i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. I tilfælde heraf vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede til at behandle dine personoplysninger på et andet grundlag, eller er forpligtede hertil i henhold til lovgivningen.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakteklageansvarlige i SEB. Oplysninger om den klageansvarlige fås på www.SEB.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade, 28, 5., 1300 København K. 

Har du spørgsmål til vores privatlivs- og fortrolighedspolitik?

Har du spørgsmål vedrørende denne privatlivs- og fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller vores kundeservice via e-mail seb@seb.dk. 

I øvrigt henvises der til ’Aftale om Netbank’, som danner grundlag for anvendelse af Mobilbank