IFS SEBinvest

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S forvalter investeringsforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og profesionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Hvorfor suspenderes der?

I løbet af den seneste uge har det i Investeringsforeningen SEBinvest været nødvendigt at suspendere handel i fondene når det ikke har været muligt at stille priser.

Vi stiller priser på vores afdelinger baseret på de underliggende aktier, obligationer osv. der er i den enkelte afdeling. Men i perioder med uro, som den vi er i nu, kan det være vanskeligt at stille en retvisende indre værdi. Suspension er dermed et værktøj der anvendes for at beskytte dine investeringer og sikre at du ikke handler på misvisende priser.

Vi vil gøre vores yderste for at mindske perioden hvor afdelingerne er i suspension, og vores allerbedste for at du som investor kan handle på retvisende priser.

Finans Danmark har skrevet følgende omkring suspension i investeringsforeninger:

Link til nyhed  

Nøgletal

Se de seneste fem års afkast, udbytter og ultimo formuer på alle afdelingerne i SEBinvest.

Se nøgletal