IFS SEBinvest

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S forvalter investeringsforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og profesionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

MiFID II - Opsplitning i andelsklasser

Forlodsinformation vedr. opsplitning af en række afdelinger i
Investeringsforeningen SEBinvest i andelsklasser grundet MiFID II

Læs mere her

IFS SEBinvest A/S skifter direktør

IFS SEBinvest A/S ansætter Peter Kock som ny administrerende direktør med virkning fra den 1. juni 2017.

Læs mere her

Nøgletal

Hvordan er det gået med dine investeringer? Se de seneste fem års afkast, udbytter og ultimo formuer på alle afdelingerne i SEBinvest.

Se nøgletal