IFS SEBinvest

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S forvalter investeringsforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og profesionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Nøgletal

Se de seneste fem års afkast, udbytter og ultimo formuer på alle afdelingerne i SEBinvest.

Se nøgletal