IFS SEBinvest

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S forvalter investeringsforeninger samt juridiske konstruktioner på et seriøst og profesionelt grundlag og er omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Nøgletal

Se de seneste fem års afkast, udbytter og ultimo formuer på alle afdelingerne i SEBinvest.

Se nøgletal

Acontoudbytte

Der er den 23. januar 2018 gået udbytte fra andelsklasserne 

AKL Danske Aktier P og AKL Europa Small Cap P.

Det betyder at der kan ses et fald i indre værdi. 

Den 26. januar vil acontoudbytte være tilgængelig på depoter. 

Du kan læse mere her.