TDC Danske Aktier

TDC Danske Aktier blev stiftet 19. juni 2013. 

Afdelingens skattemæssige status er udbyttebetalende aktiebaseret. 
Afdelingen retter primært henvendelse til pensionskassen for TDC.

Dokumenter