Danske Obligationer Index

Danske Obligationer Index blev stiftet 14. februar 2014.
Afdelingens skattemæssige status er akkumulerende. 

Afdelingen retter henvendelse til professionelle investorer. 

Afdelingen blev 19. april 2017 fusioneret fra Kapitalforeningen SEB Institutionel.