St. Petri L/S AKL

St. Petri L/S AKL blev stiftet  22. januar 2018. Afdelingens skattemæssigestatus er akkumulerende. 

Afdelingen har en andelsklasse AKL St. Petri L/S I.
Andelsklassen har markedsføringstillaldelse.