US High Yield Bonds (Columbia) AKL i likvidation

US High Yield Bonds (Columbia) AKL i likvidation blev stiftet 11. december 2013. 
Afdelingens skattemæssige status er akkumulerende. 

Afdelingen har en andelsklasse AKL US High Yield Bonds (Columbia) DKK, der er oprettet specifikt til PBU.

Afdelingen og den dertilhørende andelsklasse er på ekstraordinær generalforsamling den 6. december 2019 blevet besluttet til likvidation.