Hvad indberettes til SKAT?

Hvis dine investeringsbeviser er deponeret i et dansk depot, indberetter depotselskabet (som typisk vil være dit pengeinstitut) udbytte modtaget fra dine investeringsbeviser til SKAT. Det indberettede udbytte vil være specificeret som aktie- eller kapitalindkomst, og oplysningerne overføres automatisk til din årsopgørelse.

Endvidere indberetter depotselskabet primo- og ultimokurser for dine investeringsbeviser. Hvis du anvender SKATs system til beregning af gevinst og tab på investeringsbeviser og aktier, vil årets gevinst og tab være fortrykt.