Hvad skal du selv påføre selvangivelsen?

Få klarhed over, hvilke oplysninger du selv skal påføre din årsopgørelse.

Investeringsbeviser erhvervet ved skattepligtige fusioner, arv eller gave

Hvis du i løbet af indkomståret har erhvervet dit investeringsbevis ved en skattepligtig fusion eller som arv eller gave, modtager SKAT ikke automatisk oplysning om erhvervelsen og værdien af investeringsbeviserne på tidspunktet for overtagelsen af investeringsbeviserne. I disse situationer skal du derfor selv indberette erhvervelsen til SKAT, da det er en betingelse for, at du kan få fradrag for et eventuelt tab.

Investeringsbeviser deponeret hos udenlandske depoter og fondshandlere

SKAT modtager ikke oplysninger fra udenlandske depotførere og fondshandlere. Benytter du dig af sådanne, skal du derfor altid selv angive gevinst/tab samt udbytter fra dine investeringsbeviser på din årsopgørelse.