Særlige overgangsregler

Beviser anskaffet senest den 31. december 2005 falder under "skattefri overgangsordning".

Gevinst er skattefri og tab kan ikke fradrages, når følgende tre betingelser er opfyldt:

  • Beviserne er anskaffet senest den 31. december 2005

  • Beviserne er på afståelsestidspunktet ejet i tre år eller mere

  • Din samlede beholdning af børsnoterede aktier og aktiebaserede udloddende investeringsbeviser var under "100.000 kr.'s-grænsen" den 31. december 2005 (136.600 kr. for enlige og 273.100 kr. for ægtefæller).