Børn og unges investering i investeringsbeviser

Investering i investeringsbeviser kan være en god måde for børn og unge at spare op på.

Børn og unge har to opsparingsmuligheder – en børneopsparing og en almindelig opsparing (frie midler). 

Børneopsparing
Midler på en børneopsparing kan investeres efter eget valg, og kan placeres i investeringsbeviser.

En børneopsparing er skattebegunstiget, idet renter og afkast er skattefri i opsparingsperioden – det gælder også afkast fra investeringsbeviser. En børneopsparing er derfor en fordelagtig måde for dine børn at spare op på.

Beløbsgrænsen for indskud på en børneopsparing er 3.000 kr. årligt, og indskuddet må højst udgøre 36.000 kr. i hele bindingsperioden.

Bindingsperioden er mindst 7 år, og generelt skal børneopsparingen være oprettet inden barnet fylder 14 år og udløbe, mens barnet er mellem 14 og 21 år.

Forældres indskud på en børneopsparing betragtes skattemæssigt som en gave til barnet. Indskuddet indgår derfor i det beløb, som forældre maksimalt årligt må give deres barn uden afgift, hvilket for 2017 er 125.800 kr., eller 62.900 kr. pr. forælder.

Indskud på en børneopsparing er ikke fradragsberettiget.

Almindelig opsparing
Børn og unge under 18 år har et årligt personfradrag (frikort) på 33.800 kr. (i 2017), og skal derfor først betale skat, når indkomst, der medregnes under personfradraget, overstiger dette beløb. Personfradraget kan anvendes til afkast fra investeringsbeviser, der er kapitalindkomst.

Afkast fra udloddende obligationsbaserede afdelinger og akkumulerende afdelinger beskattes som kapitalindkomst. Derfor kan det være en skattemæssig fordel, at anbringe barnets midler i beviser i udloddende obligationsbaserede- eller akkumulerende afdelinger.

Afkast fra udloddende aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst. Afkast fra disse afdelinger beskattes derfor, selvom personfradraget på 33.800 kr. ikke er udnyttet.

Gevinst/tab skal påføres på barnets selvangivelse, også i tilfælde af, at der er tale om en afkast, som er omfattet af personfradraget.

Gaver fra forældre
Har du som forælder (herunder som stedforælder eller plejeforælder) givet dit barn investeringsbeviser i gave, eller er dit barns investeringsbevis købt for penge, du har givet i gave, vil udbytte af investeringsbeviset blive beskattet hos dig, indtil udgangen af det år, hvor dit barn fylder 18 år. Gevinst eller tab beskattes hos barnet.