Generelt om investering i investeringsbeviser

Investering i investeringsbeviser er et alternativ til direkte investering i aktier og obligationer. Investeringsforeninger er opdelt i såkaldte afdelinger. Afdelingerne har forskellig investeringsprofil, men også forskellig skatteprofil.

Afkast fra investeringsbeviser kan bestå i udbytte samt gevinst eller tab, og guiden beskriver beskatningen af begge former for afkast.

Er en afdeling akkumulerende, vil den som hovedregel ikke udlodde udbytte, hvorimod en udloddende afdeling normalt udlodder udbytte en eller to gange om året afhængigt af årets afkast. Den tekniske betegnelse for udloddende afdelinger er ”investeringsinstitut med minimumsbeskatning”, men i guiden anvender vi begrebet udloddende afdeling.

Afkastet af investeringsbeviser beskattes stort set efter samme principper som afkast af aktier og obligationer, men der kan dog også være forskelle, som du bør være opmærksom på. Du kan se den skattemæssige opdeling af afdelingstyper og deres karakteristika i skemaet nedenfor:

Skattemæssig betegnelse

 

Udloddende aktiebaseret afdeling

Minimum 50% af afdelingens investeringer skal være aktier
Afdelingen udlodder normalt udbytte 1-2 gange om året 

Udloddende obligationsbaseret afdeling

Mere end 50% af afdelingens investeringer skal være obligationer
Afdelingen udlodder normalt udbytte 1-2 gange om året 

Akkumulerende afdeling

Afdelingen kan både investere i aktier og obligationer eller en blanding
Afdelingen udlodder normalt ikke