Investering for frie midler

Når du investerer frie midler, er valget af afdeling afgørende for beskatningen af din investering.

Når du investerer frie midler afhænger beskatningen af, om du investerer i:

  • Udloddende aktiebaserede afdelinger
  • Udloddende obligationsbaserede afdelinger
  • Akkumulerende afdelinger

Har du investeringsbeviser i et dansk depot indberetter din bank udbytte fra dine investeringsbeviser til SKAT. Indberettet udbytte overføres automatisk til din årsopgørelse.

Køb og salg af investeringsbeviserne indberettes af banken eller fondshandleren. Har du en dansk depotbank, indberetter banken også primo- og ultimo kurser for dine investeringsbeviser. Hvis du har registreret de relevante oplysninger i SKAT’s system til beregning af kursgevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, vil systemet automatisk overføre gevinst og tab til din årsopgørelse.

Du skal altid selv kontrollere korrektheden af beløb, der er fortrykt på din årsopgørelse.