Udloddende afdelinger

Udloddende afdelinger opgør en såkaldt minimumsindkomst, der på årlig (eller halvårlig) basis udloddes til investorerne, og beskattes som aktie- eller kapitalindkomst.

Beskatningen af dit afkast fra investeringsbeviser i udloddende afdelinger afhænger af, om afdelingen er aktiebaseret eller obligationsbaseret.

En afdeling er aktie- eller obligationsbaseret, hvis mere end 50 pct. af afdelingens aktivmasse gennemsnitligt i løbet af indkomståreter er placeret i henholdsvis aktier eller obligationer.