Virksomhedsordning

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst.

Ved anvendelse af virksomhedsordningen er det en betingelse, at du deler din økonomi op i en virksomhedsdel og en privat del.

Midler i virksomhedsordningen må kun investeres i akkumulerende afdelinger. Investerer du midler under virksomhedsordningen i udloddende afdelinger eller enkeltaktier, anses det investerede beløb for ”hævet”, hvilket kan medføre både øget og fremrykket beskatning.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger opgøres efter lagerprincippet, og indgår i virksomhedens indkomst under virksomhedsordningen. Dette indebærer, at gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger beskattes på lige fod med øvrig virksomhedsindkomst, og at afkastet derfor beskattes som kapitalindkomst eller personlig indkomst, når det hæves. Udbytte, der udloddes fra en akkumulerende afdeling, indgår ligeledes i virksomhedsindkomsten, og beskattes derfor også som kapitalindkomst eller personlig indkomst, når det hæves. Skattesatsen afhænger af dine øvrige indkomstforhold. Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen 27% udbytteskat. 

Til højre på siden kan du se hvilke afdelinger i Investeringsforeningen SEBinvest der er akkumulerende.