Selskaber

Når selskaber investerer i investeringsbeviser, afhænger beskatningen af om selskaber investerer i

  • Udloddende afdelinger eller
  • Akkumulerende afdelinger

Det har ingen betydning for beskatningen, om der investeres i aktiebaserede eller obligationsbaserede afdelinger.