Akkumulerende afdeling

Gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger medregnes efter lagerprincippet som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%.

Udbytte fra akkumulerende afdelinger beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%. Ved udbetaling af udbytte indeholder investeringsforeningen udbytteskat på 22%.

Læs mere om lagerbeskatning under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.