Overgangsregler for selskaber

Beskatningen af selskabers investering i investeringsbeviser blev ændret i 2010, og i den forbindelse er der fastsat overgangsregler for beviser i udloddende afdelinger. Overgangsreglerne er relevante for selskaber der:

  • Har købt beviser i udloddende afdelinger før indkomståret 2010
  • Har uudnyttede tab på beviser i aktiebaserede afdelinger eller almindelige aktier ejet under tre år, der er realiseret i 2002-2009